Fotovoltaické systémy

Fotovoltaické systémy slúžia ako čiastočná, alebo úplná náhrada elektrickej energie z verejnej siete pre Vašu domácnosť. Nami namontované fotovoltaické systémy zaručujú nulový prietok elektrickej energie do verejnej siete. Vďaka tomuto faktoru po počiatočných administratívnych úkonoch (ktoré v prípade požiadania za Vás absolvujeme) Vám do budúcna zaniká akákoľvek následná administratívna záťaž. V súčasnosti a ani do budúcna podľa platnej a plánovanej legislatívy nebude možné nárokovať si výkup pre nadbytočnú vyrobenú el. energiu. Zabezpečením nulového prietoku el. energie do verejnej siete, zvyšujete možnosť spotreby el. energie vo Vašej domácnosti a nedodávate Vami vyrobenú el. energiu zadarmo do distribučnej siete.
Dôvody prečo pri realizácii diela spolupracovať s našou spoločnosťou:


1. Cenová ponuka obsahuje všetky náležitosti spojené s realizáciou FVE ako po technickej, tak aj po administratívnej stránke. Cena diela uvedená v cenovej ponuke je pre zákazníka v zmysle zmluvy konečná.
2. Používame vysokokvalitné prvky FVE. Zariadenia FVE elektrárne spĺňajú všetky normy ako EU tak aj Slovenskej republiky. Používaním týchto produktov minimalizujeme nutnosť neplánovaných servisných zásahov a snažíme sa životnosť zariadenia predĺžiť do maximálnej možnej miery.
3. Po dohode s odberateľom systému vieme do 48 hodín nielen zanalyzovať prípadnú poruchu systému, ale ju aj odstrániť.
4. Vďaka priamej komunikácii s výrobcom príslušenstva FVE vieme reálne ponúknuť 10 ročnú záruku na fotovoltaické panely. Na ostatné príslušenstvo FVE po dohode s odberateľom je možné predĺžiť štandardnú záruku z dvoch na päť rokov. Po uplynutí tohto obdobia je možne záruku opätovne predĺžiť.
5. Do návrhu FVE aplikujeme a zároveň zahŕňame okrem vyššie zmienených bodov taktiež predpoklad čo najrýchlejšej návratnosti vstupnej investícií a následný dlhodobý výnos (zisk) z diela.
6. Bezproblémová komunikácia so spoločnosťou Solar Quality Systems s.r.o.

fotovoltaicke systemy
Fotovoltaické systémy pre rodinné domy - cenník

Orientačný cenník jednotlivých komplexných solárnych zostáv pre rodinné domy s podrobným rozpisom (pre nás je dôležité, aby zákazník vedel čo dostane za svoje peniaze).


fotovoltaicke systemy a fotovoltaicke elektrarne


Cenová ponuka:


Cena fotovoltaickej elektrárne (FVE) je upresnená po skončení obhliadky danej nehnuteľnosti. K úprave ceny dochádza len vo výnimočných prípadoch a to, ak sú sťažené podmienky pri realizácií daného diela. Cenová ponuka obsahuje všetky náležitosti spojené s realizáciou FVE ako po technickej, tak aj po administratívnej stránke. Výkon a cenový návrh fotovoltaickej elektrárne vychádza z našej dlhodobej skúsenosti potrieb slovenskej domácnosti. Zohľadnená bola účelnosť FVE ako aj ukazovatele v pomere: cena/výkon/návratnosť vstupnej investície. V prípade potrieb zákazníka je možné FVE taktiež rozšíriť, teda zvýšiť jej výkon v kW. Taktiež je možná inštalácia hybridných systémov, kde batérie slúžia ako záložný zdroj el. energie, alebo tzv. OFF-GRID systémov vhodných najmä na chaty (nehnuteľnosť bez možnosti pripojenia na distribučnú sieť). Pri tvorbe cenovej kalkulácie sa vychádzalo zo vzorového príkladu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA). Naša spoločnosť používa takmer totožný materiál a zariadenia s akými pracovala SIEA pri tvorbe cenovej kalkulácie v pomere k dotáciám.Záručná doba:

Záruka na dielo: 2 roky, po dohode so zákazníkom možnosť predĺženia
Záruka na AC/DC menič: 2 roky, po dohode so zákazníkom možnosť predĺženia na 5 rokov
Záruka na FV panely a konštrukciu: 10 rokov na materiál a spracovanie, 10 rokov na 90% výkonu


Doba návratnosti investície:


Za štandardných podmienok využívania FVE a za súčasnej ceny el. energie, doba návratnosti investície predstavuje štyri až päť rokov. Počas dlhodobo preverenej životnosti FVE 20- 25 rokov, elektráreň vyprodukuje pre zákazníka na základne znížených platieb za el. energiu sumu vo výške štvornásobku až päťnásobku vstupnej investície.

Kontaktuje nás