Dotácie na solárne panely - 2022


So všetkým Vám s radosťou pomôžeme


Ako to funguje?


1. Na základe Vášho súhlasu vyplníme žiadosť na stránke http://zelenadomacnostiam.sk, kde použijeme údaje z Vášho listu vlastníctva

2. Po vyplnení žiadosti ste automaticky zaradený do poradovníka a čakáte na pridelenie dotácie

3. Slovenská inovačná a energetická agentúra na základe dostupných finačných prostriedkov vydá Poukážku na dotáciu

4. Poštou Vám príde doporučene Zmluva o prielení dotácie a samotná poukážka na dotáciu spolu s čestnými prehláseniami

5. Následne kontaktujete vybranú certifikovanú montážnu firmu, overíte podpis na Zmluve a podpíšete čestné prehlásenia

6. Hotovo. Môže sa montovať :-)Najbližšie kolo pre získanie dotácie je 4.5 a 9.5.2022 o 15:00