Solárne termické systémy

Solárne systémy pre rodinné domy:
Solárne systémy zabezpečujú ohrev vody v domácnosti počas 7-9 mesiacov roka. Zvyšok roka predhrievajú studenú vodu a ďalší zdroj energie (elektrická špirála, plynový kotol) ju následne len dohreje na požadovanú teplotu. Domácnosť tak ročne ušetrí 60 až 70% nákladov na ohrev vody a kúrenie. Doba návratnosti investície 4-6 rokov, čo je takmer o polovicu menej času ako pri zateplení alebo výmene okien. V neposlednom rade dochádza tiež k zhodnoteniu Vašej nehnuteľnosti. Ponúkame možnosť upevnenia kolektorov na všetky typy striech a taktiež možnosť zabudovania kolektorov do strešnej krytiny.

Solárne a termické systémySolárne a termické systémy

Solárny systém - možnosti umiestnenia solárnych kolektorov:
Solárne a termické systemyFototermické systémy pre rodinné domy - cenník

Orientačný cenník jednotlivých komplexných zostáv solárnych systémov pre rodinné domy s podrobným rozpisom (pre nás je dôležité, aby zákazník vedel čo dostane za svoje peniaze):


fototermicke systemy a termicke systemy


Cenová ponuka:


Cena solárneho systému je upresnená po skončení obhliadky danej nehnuteľnosti. K úprave ceny dochádza len vo výnimočných prípadoch a to, ak sú sťažené podmienky pri realizácií daného diela. Pri návrhu solárneho systému sme zohľadnili niekoľko ukazovateľov a to, aby nedochádzalo k predimenzovaniu systému, čo by znamenalo zbytočné a nevyužité prebytky TUV hlavne počas letného obdobia a taktiež k neopodstatnenému predraženiu solárneho systému. Taktiež bolo zohľadnené, aby v zimnom období sa solárny systém podieľal v čo najvyššej miere na príprave TUV a taktiež prípadnej podpory vykurovania. Do cenotvorby bol zahrnutý aj údaj o výške poskytovaných dotácií na základe údajov Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Naša spoločnosť používa takmer totožný materiál a zariadenia s akými pracovala SIEA pri tvorbe cenovej kalkulácie v pomere k dotáciám.Záručná doba:

Záruka na dielo: 2 roky, po dohode so zákazníkom možnosť predĺženia
Záruka na tepelný výmenník (bojler): 2 roky, na smaltované časti 5 rokov
Záruka na solárne panely a konštrukciu: 12 rokov na materiál a spracovanie


Doba návratnosti investície:


Za štandardných podmienok využívania solárneho systému a za súčasnej ceny el. energie a plynu, doba návratnosti investície je v priemere štyri až päť rokov. Počas dlhodobo preverenej životnosti solárneho systému 20- 25 rokov, vyprodukuje pre zákazníka na základne znížených platieb za el. energiu alebo plynu sumu v približnej výške štvornásobku vstupnej investície.

Kontaktuje nás